Тоног төхөөрөмж, материал нийлүүлэлт


Амарвишн компаний нийлүүлдэг тоног төхөөрөмжүүд нь Монгол улсын Онцгой байдлын туршилт лабортори, олон улсын UL, LPCB зэрэг туршилт лабротори, NFPA, EN шаардлага стандартыг хангасан Америк болон Европын бүс нутгийн хэмжээнд хэрэглэгддэг бүтээгдэхүүнүүд байдаг ба инженерийн дизайн төлөвлөлт-зураг төсөл эсвэл угсралт суурилуулалтын үйлчилгээг авсан тохиолдолд тоног төхөөрөмж, хэрэгслүүддээ 5 хүртлэх жилийн баталгаа олгодог.Үүнд: 

 • Гал илрүүлэх-дохиоллын систем түүний утаа, температур , хосолсон, карбон моноксиад мэдрэгч, хонх гэрэл, програм хангам, удирдлагын панель болон модулиуд
 • Гал болон Ослын үеийн зарлан мэдээлэх систем түүний спикер, удирдлагын төхөөрөмжүүд
 • Гал болон Ослын үеийн гэрэлтүүлэгийн систем түүний гэрэл, дагалдах хэрэгсэл болон удирдлагын панель
 • Гал болон Ослын үеийн холбооны систем түүний холбооны хэрэгсэл болон үндсэн удирдлагын станц
 • Гал унтраах тусгай зориулалтын систем түүний унтраах хэрэгсэл болон удирдлагын панель
 • Гал унтраах Спринклер, Мист, Гидрант систем түүний даралтад хошуу, шугам хоолой, удирдлагын зангилаа, галын насос, насос удирдлагын самбар, урсгал мэдрэгч болон бусадудирдлагын панель 
 • Галд тэсвэртэй бүрээс бүхий холбооны болон цахилгааны өндөр, нам хүчдлийн кабель, шугам хоолой болон кабелийн тавиур
 • Галын хаалга, гал болон утаа тусгаарлах мортар, силикон, хавтан, түрхлэгийн материал

​Барилга угсралтын болон галын дохиолол, гал унтраах системийн суурилуулалтын үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагууд бидний нийлүүлдэг тоног төхөөрөмжүүд, материалыг зураг төсөл - угсралт суурилуулалтын үйлчилгээгүйгээр худалдан авах боломжтой. Ингэснээр бид инженерийн доорх төрлийн техник туслалцаагаар үнэ төлбөргүй хангадаг. Үүнд

 • Системийн төлөвлөлт
 • Гүйцэтгэлийн зураг төсөл
 • Тоног төхөөрөмж, Материал субмиттал зураг
 • Тоног төхөөрөмжийн угсралт суурилуулалтын аргачлал
 • Системийн ажиллагаа, Прогрчамчлал
Тантай хамтран ажиллахдаа бид үргэлж таатай байх болно.
Холбоо барих