Галын хөшиг, Тусгаарлах хаалт


Гал ослын үеийн утаа, дөл, дэлбэрэлтийн хориглолт болон галын бүсын тусгаарлалтын гол систем нь галын хөшиг байдаг. Галын хориглолт, тусгаарлалтын хөшгийг төлөвлөгдөөгүй тохиолдолд тухайн бүсэд үүссэн галын эрчим, хорт утаа бусад бүсэд нэвтэрч, гал болон утаа нийт барилгын хэмжээнд хурдацтай тархаж, хүний амь нас эрсдэх, эд материалын асар их хохирол амсах эрсдэлтэй. Тиймээс галын хөшгийг даалгаврын дагуу заавал төлөвлөх шаардлагатай байдаг. Галын хөшигний системийг төлөвлөснөөр галын тархац удаашрах, тухайн бүсэд, өрөө тасалгаанд үүссэн гал, галын эрчим, хорт утаа тухайн бүсэд хориглогдож гал үүссэн цэгийг хурдан илрүүлж, гал унтраах ажиллагаа хүртээмжтэй байж, хүн амь нас хохирох эрсдэл болон барилга обьектод үүсэх хохирол бага байдаг.

Галын хөшиг нь тухайн үйлдвэрлэгч байгууллагын үйл ажиллагаа нь олон улсад зөвшөөрөгдсөн сертификаттай байх, олон улсын норм, стандартын дагуу үйлдвэрлэгдсэн байх, мөн олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн туршилтын байгууллагуудаар зайлшгүй туршигдсан сертификттай байх шаардлагтай. Галын тэсвэрлэлт нь 2 болон 4 цагийн тэсвэрлэлтийн хугацаатай, ган, хөнгөн цагаан хийцлэлтэй, хөндлөн болон хэвтээ чиглэлийн ажиллагаатай зэрэг олон төрөл байдаг. Автомат, механик гэсэн горимд ажиллах ба автомат ажиллагаа нь гал илрүүлэх систем, BMS, гал унтраах системтэй хоршиж ажиллахаар төлөвлөгддөг.

Галын хөшгийг төлөвлөхдөө доорх зүйлүүдийг тооцоолдог.

  • Тусгаарлалт, тэсвэрлэлтийн хугацаа
  • Нээгдэх болон хаагдах хурд
  • Нээгдэх болон хаагдах үеийн орчинд нөлөөлөх дуу чимээний үзүүлэлт
  • Утааны нэвтшилтийн хэмжээ
  • Салхины болон механикийн нөлөөллийн хүч гэх мэт...

Амарвишн компани BS 476 Part 22 стандартын,  Exova Warrington байгууллагаар туршигдаж баталгаажсан сертификаттай болон EN, UL, FM батламжуудтай галын хөшгийг нийлүүлдэг. Бидний галын хөшигний иж бүрдэл хэсгүүд болох мотор, удирдлагын панель, товч, мэдрэх болон мэдээлэх хэрэгсэл нь чанарын болон туршилтын батламжтай байдаг.

Мөн, бид галын хөшгийг сар, улирал зэрэг тодорхой хугацаанд түүний ажиллагааны турших, системийг хянах зэрэг ашиглалт, үйлчилгээг хийдэг.

Шийдэл & Хэрэглээ

Орон сууц

Оффис

Эмнэлэг

Үйлдвэрлэл

Сургууль цэцэрлэг

Банк санхүү

Зочид буудал

Тантай хамтран ажиллахдаа бид үргэлж таатай байх болно.
Холбоо барих