Гал унтраах аерозол систем


Амарвишн компани аерозол, цэвэр агент гэсэн 2 төрлийн тусгай зориулалтын унтраах хэрэгслийг ихэвчлэн нийлүүлдэг. Аерозол унтраах хэрэгсэл нь хүн - байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөлгүй, өртөг зардал бага, унтраах чадвар өндөр, унтраах ажиллагааны дараах байгаль хүнд нөлөөлөлгүй зэрэг олон давуу талтай. Аерозол унтраах хэрэгслийг A, B, C, К төрлийн галыг унтраахад ашигладаг. Пиротехник ажиллагаатай ба гал илрүүлэх системээс хамааралтай, дулаан мэдрэх, механик гэсэн 3  горимоор ажиллах хэрэгсэл болон системтэй  хослуулж аерозол унтраах системийг бүрдүүлдэг.  

Aерозол гэж юу вэ?

Halon болон бусад гал унтраах уламжлалт унтраагуурыг өөрчилж, Аерозолыг бий болгосон ба байгаль-орчин тойрон, хүнд сөрөг нөлөөгүй, хамгийн үр дүнтэй унтраах хэрэгсэл болж хөгжсөн. Галын ослын үед, Аерозолын идэвхтэй микро хэсгүүд нь тасалгааг бүрэн дүүргэж, галын шаталтын процессын химийн түвшинд буюу галын тархалтыг үүсгэдэг радикалуудад (OH, H ба O элмементүүд) нөлөөлж, галын байнгын гинжин урвалыг зогсоож, галын дөлийг богино хугацаанд багасгаж, галын эрчимийг огцом бууруулдаг. Энэ нь бусад төрлийн гал унтраах уламжлалт хэрэгслүүдээс /FM200, Inergen, CO2/ илүү үр дүнтэй байдаг.

Аерозолын давуу талууд

 • Хүчилтөрөгчийн түвшинд нөлөөлдөггүй
 • Үл зэврүүлэгч, Цахилгаан үл дамжуулагч
 • Хүчтэй даралтын нөлөөлөлгүй
 • Байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөлгүй O.D.P=0, G.W.P=0
 • Хүн-амьтанд хор хөнөөлгүй

Аерозол унтраагуур болон түүний давуу талууд

 • Гал илрүүлэх олон төрлийн хэрэгсэл, системтэй холбогдох болон бие даан ажиллах боломжтой
 • Ажиллагааны үед даралт үүсгэхгүй, аюулгүй ажиллагаатай
 • Ашиглалтын хугацаа: Хамгийн багадаа 15 жил  -50°C to +75°C температур, 98% чийгшилд ажиллах боложтой
 • Угсралт-суурилуулалт хялбар
 • Суурилуулалтын дараах ашиглалт үйлчилгээ хялбар

DSPA Аерозол унтраагуурд суурилсан гал унтраах систем

Систем нь тухайн хамгаалагдаж байгаа өрөө тасалгааны хэмжээ, түүний дотор суурилагдсан тоноглол, төхөөрөмж, материалын шинж чанараас хамаарч төлөвлөгдөнө. Мөн салхивч агааржуулалт, цахилгаан болон бусад системүүдтэй хоршиж ажиллах шаардлагатай. Амарвишн компани EN54, EN12094-1 стандартын шаардлагыг хангасан мэдрэгч, мэдээлэгч хэрэгслүүд, удирдлагын панелийг ашиглаж, EN15276-2 стандартын дагуу системийн дизайн болон ажиллагааг боловсруулж DSPA Аерозол генераторд суурилсан гал унтраах системийг төлөвлөдөг.

Системийн давуу талууд

 • Олон улсын стандартын дагуу, мэргэжлийн инженерийн тооцоолсон систем
 • Аюулгүй, Найдвартай,Үр дүнтэй ажиллагаа
 • Хошуу, шугам хоолой зэрэг нэмэлт хэрэгслүүдийг шаардахгүй, эдийн засгийн хэмнэлттэй

Хэрэглээ ба Цар хүрээ

DSPA Аерозол унтраагуур болон түүнд суурилсан гал унтраах автомат системийг үйлдэрлэл, уул уурхай, харилцаа холбоо, эрчим хүч, эрүүл мэнд, зам тээвэр болон бусад олон төрлийн салбар тэдгээрийн доорх хэсгүүдэд хэрэглэх боломжтой.

 • Дата центэр, Сервер/Харилцаа холбооны өрөө
 • Хуваарилах байгууамж, Цахилгааны өрөө
 • Цахилгааны кабинет, Хуваарилах самбар
 • Генератор, хөдөлгүүрийн өрөө
 • Архивийн өрөө
 • Агуулахын өрөө
 • Компрессорын өрөө
 • Салхин турбин
 • Төрөл бүрийн тээврийн хэрэгсэл
 • Техникийн өрөөнүүд / Тунель

Шийдэл & Хэрэглээ

Орон сууц

Оффис

Эмнэлэг

Үйлдвэрлэл

Сургууль цэцэрлэг

Банк санхүү

Зочид буудал

Тантай хамтран ажиллахдаа бид үргэлж таатай байх болно.
Холбоо барих